Informacja dotycząca przystąpienia do projektu „ECO Energia w Gminie Ostrówek” II etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2016

Gmina Ostrówek zamierza przystąpić do projektu: „ECO Energia w Gminie Ostrówek” II etap i zamontować 120 zestawów solarnych, 20 zestawów paneli fotowoltaicznych i 20 pieców na biomasę na budynkach mieszkalnych i na cele bytowe mieszkańców. Nie dopuszcza się montażu w innych budynkach i na gruncie.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Ostrówek zainteresowani i chętni przystąpić do projektu proszeni są do Urzędu Gminy Ostrówek celem wypełnienia ankiet oraz złożenia deklaracji przystąpienia do projektu w terminie od 01.03.2016 r. do 10.03.2016 r. w godzinach pracy urzędu.
O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z prawidłowo wypełnionymi ankietami i deklaracjami przystąpienia do projektu. Dokumenty są do pobrania na stronach internetowych Gminy Ostrówek oraz w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy Ostrówek.
W/w dokumenty powinny być wypełnione z należytą starannością, być kompletne i posiadać komplet załączników. Dokumenty nie kompletne nie będą mogły brać udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że przewidywany procent dofinansowania projektu to:

do 85% kosztów kwalifikowanych zestawy solarne i piece na biomasę oraz do 65 % kosztów kwalifikowanych panele fotowoltaiczne.

Przewidywany udział w montażu instalacji wynosi:

  1. Zestaw solarny od 1500 do 3000 zł
  2. Piec na biomasę 2000 do 3500 zł
  3. Zestaw paneli fotowoltaicznych od 7000 zł do 12000 zł

w zależności od wielkości i mocy.

Wszelkiego rodzaju koszty dotyczące późniejszego funkcjonowania zestawów solarnych, pieców na biomasę oraz paneli fotowoltaicznych będzie ponosił mieszkaniec/użytkownik. Mieszkaniec będzie również zobowiązany wpłacić kwotę około 250 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej, środki te będą bezzwrotne.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Ostrówek  w pokoju nr 27.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-26
Data publikacji:2016-02-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:5891