Jesteś tutaj: Start / PROW Lubelskie

PROW Lubelskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia

7 listopada 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrówek,
Miło nam poinformować, że w dniu 6 listopada 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie  Pan Wójt Gminy Ostrówek Tomasz Piecak i Pani Skarbnik Gminy Ostrówek Pani Małgorzata Karasek podpisali Umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia. Nabór na realizację powyższego zadania został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w ramach inicjatywy Leader. W wyniku w/w inwestycji zostanie utworzony nowoczesny Plac rekreacyjnych -plac zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej. Planowana wartość inwestycji wyniesie 76521,38 zł, natomiast wartość dofinansowania 48690,55 zł. Plac rekreacyjny powstanie do końca kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia
Przejdź do - Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

10 października 2023

W dniu 10 października 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania ,,Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek” w zakresie 2 części zamówienia – „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w DębicyW ramach tej inwestycji zostanie wykonana oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębicy. Wykonawcą zadania jest firma FRANKOMAX Łukasz Frankowski. Firmę reprezentował Pan Łukasz Frankowski, natomiast Gminę Ostrówek Wójt Gminy Pan Tomasz Piecak, Skarbnik Gminy Ostrówek Pani Małgorzata Karasek oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Włodzimierz Kołton. Wartość podpisanej umowy wynosi 184 500,00 zł. Operacji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zrealizowana do 1 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek
Przejdź do - Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

10 października 2023

W dniu 10 października 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania ,,Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek” w zakresie 1 części zamówienia – Budowa przydomowych oczyszczalni ściekówW ramach tej inwestycji zostanie wykonanych 105 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcą zadania jest firma FRANKOMAX Łukasz Frankowski. Firmę reprezentował Pan Łukasz Frankowski, natomiast Gminę Ostrówek Wójt Gminy Pan Tomasz Piecak, Skarbnik Gminy Ostrówek Pani Małgorzata Karasek oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Włodzimierz Kołton. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 939 075,00 zł. Operacji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zrealizowana do 1 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek
Przejdź do - Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

6 września 2023

W dniu 6 września 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania ,,Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek” w zakresie 3 części zamówienia – Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Leszkowice LuszawaW ramach tej inwestycji zostanie budowana sieś wodociągowa z rur PE 125 mm o długości ok. 2 570,0mb wraz z uzbrojeniem (hydranty nadziemne, zasuwy sekcyjne) łącząca miejscowości Luszawa i Leszkowice. Wykonawcą zadania jest firma WODROL Sp. z o.o.. Firmę reprezentowali Pani Magdalena Kusiak-Mazur oraz Pan Robert Bandzarewicz, natomiast Gminę Ostrówek Wójt Gminy Pan Tomasz Piecak, Skarbnik Gminy Ostrówek Pani Małgorzata Karasek oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Włodzimierz Kołton. Wartość podpisanej umowy wynosi 587 940,00 zł. Operacji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zrealizowana do 1 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek
Przejdź do - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek

25 kwietnia 2023

Dnia 25 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek”. Inwestycja obejmuje wykonanie 105 przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębicy oraz budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Leszkowice Luszawa o łącznej długości ponad 2 km. Zadanie będzie realizowane w ramach PROW "Gospodarka wodno-ściekowa 2014-2020". Wartość dofinansowania wynosi 3 790 138 zł. Planowane jest wybudowanie 105 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ponad 2 km wodociągu. Obecnie czeka nas ogłoszenie przetargu oraz przygotowanie dokumentacji.

Czytaj więcej o: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrówek
Przejdź do - Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica

17 marca 2023

Dnia 17 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa dofinansowania na "Przebudowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica". Wartość uzyskanej pomocy wynosi 151 312,00 zł. W ramach inwestycji przewidziane są między innymi nastepujace prace: termomodernizacja, remont dachu oraz instalacja fotowoltaiczna. Realizacja zadania jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej o: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica
Przejdź do - Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Dębica i Leszkowice

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Dębica i Leszkowice

17 kwietnia 2023

W dniu 17 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania ,, Przebudowa drogi dojazdowej nr 103329L do gruntów rolnych w miejscowości Dębica oraz Przebudowa drogi wew. nr 107 od km 0+000,00 do km 0+386,2 oraz drogi wew. nr 106 odcinek od km 0+000,00 do km 0+139,7 w Leszkowicach”.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Dębica i Leszkowice

Podpisanie umowy na przebudowę dróg

15 grudnia 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrówek, uprzejmie informuję, że w dniu 6 grudnia 2022 roku Pan Wójt Gminy Ostrówek Tomasz Piecak wraz Panią Skarbnik Małgorzatą Karasek podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej nr 103329L do gruntów rolnych w miejscowości Dębica oraz Przebudowa drogi wew. nr 107 od km 0+000,00 do km 0+386,2 oraz drogi wew. nr 106 odcinek od km 0+000,00 do km 0+139,7 w Leszkowicach. W ramach realizacji zadania zostanie poszerzona i przebudowana droga gminna prowadząca od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Dębicy oraz powstanie nowa droga asfaltowa w miejscowości Leszkowice położona na drogach wewnętrznych o numerach 106 i 107. Długość przebudowywanych dróg wyniesie 1, 352 km. Łączna wartość inwestycji 923 511,87 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 587 630 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania- czerwiec 2023 r.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na przebudowę dróg

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-15
Data publikacji:2022-12-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:3337