Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 czerwca 2024 roku - otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

17 czerwca 2024

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity  (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy powierzenia zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 czerwca 2024 roku - otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek - powołanie komisji konkursowej

17 czerwca 2024

Wójt Gminy Ostrówek na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 571) informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek - powołanie komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

3 listopada 2023

Wójt Gminy Ostrówek zarządzeniem nr 102/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2023 r.

18 kwietnia 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) oraz na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 16 marca 2023 r., został wybrany niżej wymieniony oferent:

 1) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Ostrówek „WSPÓLNA SPRAWA”, do realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych pn. „Warsztaty muzyczne i wokalne dla mieszkańców Gminy Ostrówek”.

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4 500,00 zł.

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Ostrówek Nr 27/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej

5 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 27/2023  Wójta Gminy Ostrówek z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ). – zarządzam , co następuje:

§ 1. Powołuje komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w osobach:

1. Pani Klaudia Mikołajczyk-Cholewa – przewodniczący komisji,
2. Pani Olga Rybak – członek komisji,
3. Pani Magda Szumiec – członek komisji,
4. Pani Barbara Baran – członek komisji,

Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Ostrówek Nr 27/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej

Informacja Wójta Gminy Ostrówek z dnia 28.03.2023 r.

28 marca 2023

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych.

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Ostrówek z dnia 28.03.2023 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek

16 marca 2023

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity  (Dz. U. 2020 r. poz. 1057)  Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 16 marca 2023 r.

16 marca 2023

Wójt Gminy Ostrówek na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 16 marca 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-17
Data publikacji:2015-06-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17914