Rozwiązywanie problemów alkoholowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Punkt informacyjno-konsultacyjny

23 lutego 2016

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godz. 15.00 – 19.00 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Ostrówku–Kolonii (Urząd Gminy Ostrówek) pełni dyżur psycholog: Pani Małgorzata Widyńska – specjalista psychoterapii uzależnień oraz Pani Aldona Treger - specjalista zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej o: Punkt informacyjno-konsultacyjny

Harmonogram posiedzeń GKRPA ustalony na rok 2016

31 grudnia 2015

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalony na rok 2016:

 • 25  styczeń 2016 r.
 • 29   luty 2016 r.
 • 21   marzec 2016 r.
 • 25   kwiecień 2016 r.
 • 30   maj 2016 r.
 • 27  czerwiec2016 r.
 • 25  lipiec 2016 r.
 • 29  sierpień 2016 r.
 • 26  wrzesień 2016 r.
 • 24  październik 2016 r.
 • 28  listopad 2016 r.
 • 19  grudzień 2016 r.

Na prośbę Pań pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ulegają zmianie dni dyżurów i spotkań komisji. Będą to ostatnie poniedziałki miesiąca.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie sprawy zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi będą rozpatrywane wyłącznie w terminach posiedzeń Komisji.

Adam Golak

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

31 grudnia 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu  działań w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będących równocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w określonym  terminie.

Kliknij na link poniżej:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 

Wnioski o włączenie do realizacji zadania profilaktycznego

31 grudnia 2015

Zapraszamy do składania wniosków o włączenie do realizacji i dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. 

Wypełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek. Informacja o wysokości dofinansowania w ramach gminnych programów profilaktycznych, zostanie przekazana wnioskodawcom składającym wniosek niezwłocznie po akceptacji Wójta Gminy Ostrówek. O włączeniu do realizacji i wysokości dofinansowania decydować będzie przede wszystkim wartość merytoryczna projektu.

Po zrealizowaniu zadania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, prosimy o złożenie sprawozdania z realizacji, zgodnie z opisem załączonym we wniosku  /Wnioski dostępne poniżej w pliku do pobrania/.

 

Czytaj więcej o: Wnioski o włączenie do realizacji zadania profilaktycznego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

31 grudnia 2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji: Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek

Skład Komisji

Adam Golak – przewodniczący

Danuta Szumiec  – sekretarz

Krystyna Cieniuch – członek

Czytaj więcej o: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualności

30 grudnia 2015

Uprzejmie informujemy dyrektorów szkół, że w ramach gminnych programów profilaktycznych istnieje możliwość:

- przeprowadzenia pogadanki przez terapeutę od uzależnień dla rodziców uczniów,
- zorganizowania zajęć edukacyjnych/warsztatów dla uczniów, w celu kształtowania zachowań normatywnych, dotyczących używania substancji psychotropowych.

Potrzeby w w/w zakresie należy zgłaszać do Pani Danuty Szumiec.

Ogłoszenie wyników z rozstrzygnięcia III Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

24 sierpnia 2015

Zgodnie z regulaminem ogłoszonego konkursu w dniu 24 sierpnia 2015 r. Pan Tomasz Piecak Wójt Gminy Ostrówek powołał komisję konkursową do oceny złożonych prac plastycznych w składzie:

 1. Krystyna Cieniuch - Przewodniczący komisji
 2. Blanka Kasprowicz Baran - członek komisji
 3. Danuta Szumieć - członek komisji

Komisja dokonała oceny złożonych do konkursu prac i wyróżniła następujące prace:

Krystyna Cieniuch
Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników z rozstrzygnięcia III Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

III Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

30 czerwca 2015

Urząd Gminy Ostrówek i Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku zapraszają uczniów szkół z terenu Gminy Ostrówek do wzięcia udziału w III Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”.

Czytaj więcej o: III Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-11
Data publikacji:2015-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:16945