Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Zawiadomienie

Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2024

        Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Ostrówek II Sesję IX kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 20 maja 2024 roku  na godz. 900. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Ostrówek.
4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Zieli Lubartowskiej.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Ostrówek
/-/ Tadeusz Olek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

    Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-15
Data publikacji:2024-05-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:115