Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

                                                      

W związku z realizacją zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, Gmina Ostrówek w ramach zawartej umowy z dnia 19 marca 2024 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 69 000,00 zł. całkowita wartość zadania wynosi 88 300,00 zł, z uwzględnieniem środków własnych w wysokości 19 300,00 zł.

W ramach tego zadania przewiduje się  wsparcie mieszkańców Gminy Ostrówek w formie zakupu posiłku w szkole, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą tą objęci zostaną: dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, spełniający warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-20
Data publikacji:2024-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:946