Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wybitne osiągnięcia sportowe mieszkanki Gminy Ostrówek

Wybitne osiągnięcia sportowe mieszkanki Gminy Ostrówek

6 grudnia 2022

W dniu 6 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Ostrówku Natalia Warsz została wyróżniona przez Pana Wójta Tomasza Piecaka nagrodą finansową za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie – podnoszenie ciężarów. Uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach od 2019 roku jest zawodniczką GULKS NIEMCE. W 2022 roku Natalia osiągnęła pierwszą klasę sportową i wywalczyła 3 medale w podnoszeniu ciężarów rangi Mistrzostw Polski:

  1. brązowy medal na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 17 w Siedlcach,
  2. srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zamościu,
  3. srebrny medal w XXV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Niemczech we Frankfurcie n. Odrą.
Czytaj więcej o: Wybitne osiągnięcia sportowe mieszkanki Gminy Ostrówek
Przejdź do - Ostrzeżenie meteorologiczne - Opady marznące

Ostrzeżenie meteorologiczne - Opady marznące

5 grudnia 2022

Ważność: od godz. 22:00 dnia 05.12.2022 do godz. 10:00 dnia 06.12.2022
Przebieg:Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Przejdź do - Informacja Wójta Gminy Ostrówek

Informacja Wójta Gminy Ostrówek

5 grudnia 2022

W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębów Tarkawica, Żurawiniec Wieś i Żurawiniec-Kolonia zatwierdzonym decyzją Starosty Lubartowskiego GEO.661.1.2018 z dnia 20.01.2022 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębach objętych scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Ulga udzielana jest na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Wniosek o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy oraz do pobrania na stronie internetowej, należy je złożyć w pok. 22 tut. Urzędu w terminie do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Ostrówek
Przejdź do - Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 - ankieta dla mieszkańców gminy

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 - ankieta dla mieszkańców gminy

2 grudnia 2022

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. W związku z procesem tworzenia koncepcji rozwoju obszaru LSR zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki projektowej.

Czytaj więcej o: Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 - ankieta dla mieszkańców gminy
Przejdź do - Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku ciepłowniczego

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku ciepłowniczego

1 grudnia 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej o: Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku ciepłowniczego
Przejdź do - Podsumowanie akcji „Mały Strażak” – strażacy otrzymali nowy sprzęt

Podsumowanie akcji „Mały Strażak” – strażacy otrzymali nowy sprzęt

1 grudnia 2022

1 grudnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Mały Strażak”, przeprowadzoną w miesiącach maj-listopad przez strażaków KP PSP w Lubartowie wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. W spotkaniu udział wzięli bryg. Michał Pytlak – Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie, Michał Rola – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego oraz funkcjonariusze KP PSP w Lubartowie.

Czytaj więcej o: Podsumowanie akcji „Mały Strażak” – strażacy otrzymali nowy sprzęt
Przejdź do - XXIV EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

XXIV EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

25 listopada 2022

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, aktualnie Województwo Lubelskie może poszczycić się 76 Ambasadorami. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do 24. edycji konkursu.

Czytaj więcej o: XXIV EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:122225