ECO Energia w Gminie Ostrówek II etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie współfinansowania UE otrzymaliśmy dofinansowanie do Projektu: ECO ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK ETAP II.

Otrzymane środki zamierzamy przeznaczyć na montaż 120 zestawów solarnych i 15 pieców na biomasę.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 439 050,00 PLN, przy czym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich stanowi kwota 1 100 665,00 PLN, co daje 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny Gminy łącznie z wpłatami mieszkańców wynosi 194 235,00 PLN.

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Artykuły

Informacja dotycząca przystąpienia do projektu „ECO Energia w Gminie Ostrówek” II etap

26 lutego 2016

Gmina Ostrówek zamierza przystąpić do projektu: „ECO Energia w Gminie Ostrówek” II etap i zamontować 120 zestawów solarnych, 20 zestawów paneli fotowoltaicznych i 20 pieców na biomasę na budynkach mieszkalnych i na cele bytowe mieszkańców. Nie dopuszcza się montażu w innych budynkach i na gruncie.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Ostrówek zainteresowani i chętni przystąpić do projektu proszeni są do Urzędu Gminy Ostrówek celem wypełnienia ankiet oraz złożenia deklaracji przystąpienia do projektu w terminie od 01.03.2016 r. do 10.03.2016 r. w godzinach pracy urzędu.
O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z prawidłowo wypełnionymi ankietami i deklaracjami przystąpienia do projektu. Dokumenty są do pobrania na stronach internetowych Gminy Ostrówek oraz w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy Ostrówek.
W/w dokumenty powinny być wypełnione z należytą starannością, być kompletne i posiadać komplet załączników. Dokumenty nie kompletne nie będą mogły brać udziału w projekcie.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca przystąpienia do projektu „ECO Energia w Gminie Ostrówek” II etap

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-26
Data publikacji:2016-02-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:15579