Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2024

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ostrówek na lata 2023-2030

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 728) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ostrówek na lata 2023-2030.

KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W DNIACH 23 KWIETNIA – 31 MAJA 2024 R.  W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

 • zbierania uwag z wykorzystaniem formularza zbierania uwag umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek w zakładce „Rewitalizacja”, który należy przesłać e-mailem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek,
 • wypełniania ankiety, którą należy przesłać e-mailem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek,
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 21 maja 2024 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Ostrówek.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy, formularz zbierania uwag oraz ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji zostaną udostępnione na stronie Gminy Ostrówek www.ostrowek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl  w zakładce „Rewitalizacja” oraz w Urzędzie Gminy Ostrówek, pok. nr 20, w terminie od dnia 23.04.2024 r. do 31.05.2024 r.

Uwagi do projektu Programu oraz ankiety można składać do dnia 31 maja 2024 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Osrówek, mailowo na adres sekretariat@ostrowek.pl oraz pocztą na adres Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Ostrówek.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek ugostrowek. bip.lubelskie.pl,
 • na stronie internetowej ostrowek.pl,
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek oraz w miejscowościach Ostrówek-Kolonia, Leszkowice I Żurawiniec,
 • w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/gminaostrowek32.

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Osrówek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrówek.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

  Ogłoszenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-16
Data publikacji:2024-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:231