„Stop boreliozie!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2021

Celem Projektu „Stop boreliozie!” jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych oraz osoby, które:
• podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem;
• ukończyły 15 lat i są aktywne zawodowo.

Pierwszym etapem Programu będzie przeprowadzenie wywiadu przez pielęgniarkę/lekarza oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety w celu wyselekcjonowania osób z podejrzeniem choroby.
W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby zostanie wydane skierowanie na wykonanie testów diagnostycznych tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG. W sytuacji gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM.
Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza wraz z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Biuro Projektu : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, pokój 6
Kontakt:  Telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04, email: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl


Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
www.salmed.eu 
www.spzoz.powiatleczynski.pl 
www.lpnt.pl 

 

Projekt „Stop boreliozie!” realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed s.c., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3. Programy polityki zdrowotnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wkład UE: 1 962 817,26 zł. Projekt realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie  „Stop boreliozie!” - plakat

    „Stop boreliozie!” - plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-27
Data publikacji:2021-07-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:254