WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2015

Na terenie Gminy Ostrówek działają następujące organizację pozarządowe:

  •  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Ostrówek - „Wspólna Sprawa” 
  •  Ludowy Klub Sportowy „Flis Leszkowice” 
  •  9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Ostrówek - „Wspólna Sprawa” - powstało w 2008 roku, a członkami jego są osoby zamieszkujące tereny gminy Ostrówek, w większości urzędnicy, pracownicy oświaty, rolnicy oraz młodzież. Głównymi celami Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” jest wspieranie działań władz samorządowych w udoskonalaniu bazy placówek oświatowych i kulturotwórczych, promowanie gminy Ostrówek poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, opracowywanie systemu promocji w rozwoju gospodarstw agroturystycznych , rozwój terenów wiejskich, rolnictwa, leśnictwa i agroturystyki, pielęgnowanie i dokumentowanie ważnych wydarzeń historycznych gminy Ostrówek oraz wprowadzenie nawyku aktywnego trybu życia poprzez uprawianie sportu i turystyki. Poprzez realizację celów tego stowarzyszenia mieszkańcy, a także osoby odwiedzające teren gminy Ostrówek mogą brać udział w imprezach plenerowych, akcjach lub innych formach organizacji czasu wolnego.

 

Ludowy Klub Sportowy „Flis Leszkowice” - spadkobierca dokonań i tradycji Ludowego Zespołu Sportowego Leszkowice, działającego od 1970 roku. Nazwa pochodzi od ludzi, którzy rzeką Wieprz spławiali drzewo – flisaków. Klub mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Leszkowicach. Jego działalność skupia się głównie na wychowaniu fizycznym, t.j.: podniesieniu poziomu sprawności fizycznej przez zespołowe formy ruchu, opanowaniu wiadomości i umiejętności z różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych oraz rozwijaniu motywacji poprzez wprowadzenie współzawodnictwa zespołowego. Klub posiada trzy sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyki i sekcję turystyczną. Skupia wokół siebie liczne grono młodych sportowców, jak również zajmuje się organizacją wielu imprez sportowych, odbywających się w Leszkowicach, m.in. Przełajowego Biegu Pierwiosnka zaliczanego do Grand PRIX Polski Południowo – Środkowej, promującego bieganie i tereny gminy Ostrówek. Dzięki działalności Ludowego Klubu Sportowego „Flis Leszkowice” biegacze i zespoły piłkarskie odnoszą liczne sukcesy nawet na szczeblu krajowym.

 

9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) (Antoniówka, Dębica, Jeleń, Kamienowola, Leszkowice, Ostrówek-Kolonia, Tarkawica, Żurawiniec i Żurawiniec-Kolonia). Jednostki zrzeszają 215 strażaków (czynnych) oraz posiadają podstawowe wyposażenie techniczne i remizo-świetlice. Członkowie OSP biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczo-obronnych, służą pomocą przy każdej organizowanej imprezie plenerowej na terenie gminy, a ponadto sami organizują niektóre wydarzenia kulturalne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-18
Data publikacji:2015-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4412