Informacja dla producentów tytoniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że 15 maja 2018 r. upływa ostateczny termin składania wniosków o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ( Dz.U. 2017 poz. 2216) , na mocy której KOWR zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. W przypadku województwa lubelskiego siedziba Oddziału Terenowego KOWR znajduje się w Lublin przy ul. Karłowicza 4.

 

Producent rolny , który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń, produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie do dnia 15 maja 2018 r. 
z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 r.

 

W przypadku pytań tel. kontaktowy : 81 532 05 11 w. 511, 531,514

 

Formularz wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego dostępny jest pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton/warunki-monitorowania-i-nadzoru-nad-uprawa-tytoniu-produkcja-i-zbyciem-surowca-tytoniowego

Wnioski należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, osobiście, za pośrednictwem placówki pocztowej lub elektronicznie poprzez Platformę usług elektronicznych http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/portal-platforma-uslug-elektronicznych-(pue)

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja dla producentów tytoniu

    Informacja dla producentów tytoniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-14
Data publikacji:2018-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:377