Informacja o jakości wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyniki badań wody z wodociągu w Leszkowicach

19 maja 2017

Zgodnie z pismem ONS-HK.721/49/17 z dnia 17 maja 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Leszkowicach jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia objęte monitoringiem wymagania określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Ujęcie wody w Ostrówku-Kolonii

16 marca 2017

Zgodnie z pismem ONS-HK.721/6/17  z dnia 10 marca 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrówku-Kolonii jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia objęte monitoringiem wymagania określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Ujęcie wody w Leszkowicach

30 marca 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Leszkowicach jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ujęcie wody w Leszkowicach

20 listopada 2015

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie z dnia 10 listopada 2015 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Leszkowicach.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przedłużył do 30 marca 2016 r. termin przewidziany do zapewnienia przez Gminę Ostrówek dostarczania z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę spełniającą wymagania przepisów w zakresie zawartości amonowego jonu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:5407