Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - INFORMACJA

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - INFORMACJA

27 września 2022

Informujemy, że od 22 września 2022 r. istnieje możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (m.in. pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 W Gminie Ostrówek wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ostrówek do dnia 30 listopada 2022 r., można je składać:

 • tradycyjnie (papierowo): osobiście w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, pokój nr 26 (sekretariat) lub pocztą.
 • drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego) – na skrytkę Gminy Ostrówek: /Gmina_Ostrowek/SkrytkaESP

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gospodarstwa domowe muszą być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przejdź do - Zawiadomienie

Zawiadomienie

22 września 2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Ostrówek XXXIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 26 września 2022 roku na godz. 9.00. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii

 

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Przejdź do - Ogłoszenie

Ogłoszenie

20 września 2022

WÓJT GMINY OSTRÓWEK OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ BRAM GARAŻOWYCH

Przedmiotem sprzedaży jest 2 szt. bram garażowych dwuskrzydłowych pochodzących z demontażu z budynku OSP Dębica:

 • brama garażowa o wymiarach 332 cm x 347 cm.
 • brama garażowa o wymiarach 327 cm x 347 cm.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Podpisanie umowy na wykonanie zadania pt. Budowa drogi gminnej 103338L o długości 2,9 km łączącej miejscowości Luszawa i Leszkowice

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pt. Budowa drogi gminnej 103338L o długości 2,9 km łączącej miejscowości Luszawa i Leszkowice

16 września 2022

W dniu 16 września 2022 roku została podpisana Umowa na wykonanie zadania ,,Budowa drogi gminnej 103338L o długości 2,9 km łączącej miejscowości Luszawa i Leszkowice”. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Firmę reprezentował Pan Prezes Janusz Białek, natomiast Gminę Ostrówek Wójt Gminy Pan Tomasz Piecak. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 940 000 zł. Inwestycja jest finansowa ze środków pozyskanych przez Gminę Ostrówek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość pozyskanego dofinasowania wyniosła  3 175 337,08 zł. Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego przy podpisaniu Umowy był obecny jej przedstawiciel Pan Michał Mączka. Inwestycja zostanie zrealizowana do  16 września 2023 roku.

Przejdź do - Rolniku!Skorzystaj!

Rolniku!Skorzystaj!

9 września 2022
 • Chcesz sprzedawać swoje produkty?
 • Posiadasz w ofercie owoce, warzywa, miody, produkty ekologiczne, ryby, przetwory?
 • Posiadasz ciasta, chleby i inne pieczywo?
 • Oferujesz usługi rolnicze?
 • Dodaj ogłoszenie na portalu ogłoszeniowym: www.lubelskiebazarek.pl

OGŁOSZENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:117591