Nowe druki oświadczeń majątkowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2018

Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i radnych.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są:

 • radni,
 • wójt oraz jego zastępcy,
 • sekretarze gmin,
 • skarbnicy gmin,
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych(jednakże z wyłączeniem ich zastępców),
 • osoby zarządzające gminną osobą prawną(tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
 • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),
 • osoby wydające decyzje administracyjne "w imieniu wójta", tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Dokument, w dwóch egzemplarzach według stanu na 31 grudnia 2017r. wraz z zeznaniem (PIT) o wysokości dochodu w ubiegłym roku należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2018r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Nowe druki oświadczeń majątkowych

  Nowe druki oświadczeń majątkowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-03
Data publikacji:2018-04-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:806