Zebrania Gminnej Spółki Wodnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2018

Na podstawie § 19 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek, zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek na dzień 13 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrówek.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSW Ostrówek za rok 2017.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej GSW Ostrówek za rok 2017.
 5. Dyskusja programowa.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności GSW Ostrówek za rok 2017;
  2) Udzielenia absolutorium Zarządowi spółki;
  3) Ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej;
  4) Przyjęcia rocznego planu finansowego na 2018 r.;
  5) Przyjęcia planu pracy na 2018 r.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, oświadczenia.

Ostrówek-Kolonia, 28 marca 2018 r.

Przewodnicząca Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek
Beata Jeż

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-29
Data publikacji:2018-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:543