Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2021

Wójt Gminy Ostrówek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 z zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem:

Obręb

Tytuł  własności

Nr działki

Pow. m kw.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czynsz i inne opłaty.

1 - Antoniówka

Postanowienie Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 7 stycznia 2021 r.

Sygn. Akt I Ns 43/19

603

84,0

Lokal stanowiący  część składową nieruchomości o nr ew. 603 obręb – Antoniówka.

Grunty orne zabudowane

Lasy

Grunty orne

Czynsz: 231,00 zł brutto, płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Inne opłaty wg odrębnych umów.

 

9 - Leszkowice

LU1A/00056531/8

137

251

52,30

Lokal stanowiący część składową nieruchomości  gruntowej o nr ew. 137
i 251 zlokalizowany przy Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301
w Leszkowicach.

Tereny różne

Czynsz: 183,05 zł brutto, płatny do 10 dnia każdego miesiąca

Opłata za CO: według regulaminu obliczeń kosztów ogrzewania.

Woda: wg przyjętej normy.

Ścieki: wg przyjętej normy.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek od dnia 19.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych sołectwa danej miejscowości oraz na stronie internetowej www.ostrowek.pl .

Galeria

  • Powiększ zdjęcie WyWykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem

    WyWykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:335