Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2020

Wójt Gminy Ostrówek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 z zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do zbycia:

 

Obręb

Tytuł  własności

Nr działki

Pow. m kw.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości zł netto

Leszkowice-9

KW LU1A/00058130/1

67

323

grunty rolne zabudowane

w planie działki przeznaczone są: w części od drogi lokalnej 5KDL pod tereny zabudowy zagrodowej, w części od strony północnej pod tereny zabudowy jednorodzinnej.

20 000,00

Leszkowice-9

KW LU1A/00044686/2

523/2

1318

grunty rolne zabudowane

Luszawa-8

KW LU1A/00058131/8

358

400

drogi

w studium działki przeznaczone są pod obszary zabudowy

mieszkaniowo- usługowej (symbol M/U)

 

2 200,00

Luszawa-8

KW LU1A/00044681/7

360

2300

pastwiska trwałe

2 800,00

                       

Pierwszeństwo w nabyciu:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z zm.), pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości posiada osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Osoby, o których wyżej mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek od dnia 06.10.2020 r. do dnia 27.10.2020 r. oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych sołectwa danej miejscowości oraz na stronie internetowej www.ostrowek.pl

Informacja o przetargu dostępna będzie w BIP Gminy Ostrówek.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do zbycia

    Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do zbycia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-06
Data publikacji:2020-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:233