Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję X sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 8 listopada 2019 roku na godz. 900. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Koloni.

Transmisja sesji Rady Gminy

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ostrówek.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostrówek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019.
 10. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ostrówek.
  12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ostrówek.
 12. Projekt uchwały sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrówek.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ostrówek w roku szkolnym 2018/2019.
 14. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych przez radnych Gminy Ostrówek, Wójta, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Ostrówek.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/   Kajetan Sidor

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-30
Data publikacji:2019-10-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:356