Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 25 września 2020 r.

25 września 2020

Wójt Gminy Ostrówek na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowej i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 25 września 2020 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

25 września 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2019 r.

Czytaj więcej o: Otwarte konkursy ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 września 2019 r.

17 września 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2019 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 września 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek

9 listopada 2018
Ogłoszenie
Wójta Gminy Ostrówek

dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena rok 2019”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

8 maja 2018

Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2018 r. 

Czytaj więcej o: Otwarte konkursy ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

18 czerwca 2015

Na terenie Gminy Ostrówek działają następujące organizację pozarządowe:

  •  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Ostrówek - „Wspólna Sprawa” 
  •  Ludowy Klub Sportowy „Flis Leszkowice” 
  •  9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).
Czytaj więcej o: WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-17
Data publikacji:2015-06-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9480