Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Wykaz%20nieruchomości%20położonych%20w%20gminie%20Ostrówek%20przeznaczonych%20do%20oddania%20w%20najem

Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem

30 grudnia 2020

Wójt Gminy Ostrówek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 z zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem:

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem
Powiększ zdjęcie Informacja%20Wojewody%20Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.

29 grudnia 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że z dniem 28 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2353), wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono następujące zmiany:
- rozszerzono katalog podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności (do dnia 17 stycznia 2021 r.) – zakaz objął działalność związaną z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz kasyn, z wyjątkiem kasyn internetowych;
- rozszerzono grupę osób uprawnionych do korzystania z usług hotelowych w stanie epidemii oraz wskazano dokumenty potwierdzające okoliczności będące podstawą do korzystania z ww. uprawnienia;
- uchylono obligatoryjność zasady pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym – decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń w ich działaniu pozostawiono dyrektorom generalnym urzędów oraz osobom kierującym jednostką organizacyjną.

Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.
Powiększ zdjęcie Informacja%20Wojewody%20Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

23 grudnia 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że z dniem 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

  • całkowity zakaz przemieszczania się osób znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 (z wyjątkiem wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej, oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego);
  • do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2:
    1. zakaz handlu detalicznego, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 1 ww. rozporządzenia,
    2. zakaz prowadzenia działalności usługowej dla właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 2 ww. rozporządzenia,
    3. prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.
Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.
Powiększ zdjęcie Ograniczenie%20używania%20petard%20i%20fajerwerków%20na%20terenie%20województwa%20lubelskiego

Ograniczenie używania petard i fajerwerków na terenie województwa lubelskiego

23 grudnia 2020

W dniu 26 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 54 Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
 
Pełna treść rozporządzenia znajduje się w BIP LUW
 
Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godz. 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godz. 6.00.
 
Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
 
Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Czytaj więcej o: Ograniczenie używania petard i fajerwerków na terenie województwa lubelskiego

Informacja

17 grudnia 2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem  nr 109/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 02.12.2020 r. czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Ostrówku w zamian za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadającyw dniu 26 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Sesja%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

16 grudnia 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zwołuję  XXII Sesję VIII kadencji  Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Harmonogram posiedzeń Komisji

16 grudnia 2020

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 22.12.2020 r. godz. 800

2. Komisja Rewizyjna – 22.12.2020 r. godz. 1000

3. Komisja Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa – 22.12. 2020 r. godz. 1000

Czytaj więcej o: Harmonogram posiedzeń Komisji
Powiększ zdjęcie Agencja%20Restrukturyzacji%20i%20Modernizacji%20Rolnictwa

Pieniądze na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

14 grudnia 2020

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Czytaj więcej o: Pieniądze na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej