Herb Gminy Ostrówek

Biblioteka multimediów

Galerie zdjęć

 1. Szlak kapliczek i zabytki z terenu gminy
  1. Antoniówka
  2. Cegielnia
  3. Dębica - Kolonia
  4. Jeleń
  5. Kamienowola
  6. Leszkowice
  7. Luszawa
  8. Ostrówek - Kolonia
  9. Tarkawica
  10. Zespół kościelny z 1921 r. w Ostrówku - Kolonii
  11. Zespół kościelny w Leszkowicach z I poł. XX w.
  12. Cmentarz parafialny w Leszkowicach z I poł. XX w.
 2. Atrakcje przyrodnicze
  1. Lasy
  2. Rzeka Wieprz
  3. Stawy w Dębicy
  4. Tereny podmokłe: Bagienki
 3. Ciekawi ludzie

Szlak kapliczek i zabytki z terenu gminy

Antoniówka

Antoniówka: Kapliczka k. Dziurawców Antoniówka: Kapliczka k. Nakoniecznych i Sztorców Antoniówka: Krzyż k. Golaków Antoniówka: Krzyż na posesji Kirylaków

Cegielnia

Cegielnia: Krzyż w środku wsi

Dębica - Kolonia

Dębica - Kolonia: Kapliczka k. Woźniczków

Jeleń

Jeleń: Krzyż od strony Zawady Jeleń: Kapliczka na środku wsi k. Osiejów Jeleń: Krzyż na końcu wsi od strony Ostrówka Kolonii

Kamienowola

Kamienowola: Kapliczka na posesji Tadeusza Karczmarza Kamienowola: Kapliczka na posesji Stanisława Cieniucha Kamienowola: Krzyż na posesji Stefana Brejta

Leszkowice

Luszawa

Luszawa: Kapliczka k. sklepu w Luszawie Luszawa: Kapliczka k. Ozonków Luszawa: Krzyż k. Sobieszaka

Ostrówek - Kolonia

Ostrówek - Kolonia: Kapliczka k. Eugenii Kusyk na skrzyżowaniu do Kocka Ostrówek - Kolonia: Krzyż misyjny na placu kościelnym Ostrówek - Kolonia: Krzyż k. Bocianów Ostrówek - Kolonia: Krzyż k. Misztalów

Tarkawica

Tarkawica: Kaplica Matki Bożej Kodeńskiej Tarkawica: Kapliczka na posesji Stanisława Cieniucha Tarkawica: Kapliczka koło remizy SP na skrzyżowaniu dróg Tarkawica: Krzyż k. Różyka Tarkawica: Krzyż na posesji M i T Borowskich
Tarkawica: Krzyż k. Siwka (Zabagnie) Tarkawica: Krzyż przy szosie Tarkawica – Babczyzna Tarkawica: Krzyż na posesji Józefa Kusyka Tarkawica: Krzyż na polu Zygmunta Guza Tarkawica: Krzyż na posiadłości Stefana Rogali (Józefki)

Zespół kościelny z 1921 r. w Ostrówku - Kolonii

Zabytki z terenu gminy: Zespół kościelny z 1921 r. w Ostrówku - Kolonii Zabytki z terenu gminy: Zespół kościelny z 1921 r. w Ostrówku - Kolonii Zabytki z terenu gminy: Zespół kościelny z 1921 r. w Ostrówku - Kolonii

Zespół kościelny w Leszkowicach z I poł. XX w.

Zabytki z terenu gminy: Zespół kościelny w Leszkowicach z I poł. XX w. Zabytki z terenu gminy: Zespół kościelny w Leszkowicach z I poł. XX w. Zabytki z terenu gminy: Zespół kościelny w Leszkowicach z I poł. XX w.

Cmentarz parafialny w Leszkowicach z I poł. XX w.

Zabytki z terenu gminy: Cmentarz parafialny w Leszkowicach z I poł. XX w. Zabytki z terenu gminy: Cmentarz parafialny w Leszkowicach z I poł. XX w. Zabytki z terenu gminy: Cmentarz parafialny w Leszkowicach z I poł. XX w. Zabytki z terenu gminy: Cmentarz parafialny w Leszkowicach z I poł. XX w.

Atrakcje przyrodnicze

Lasy

Lasy: Bór Lasy: Bór Lasy: Choiny Lasy: Choiny Lasy: Dąbek
Lasy: Dąbek

Rzeka Wieprz

Rzeka Wieprz Rzeka Wieprz Rzeka Wieprz

Stawy w Dębicy

Stawy Stawy

Tereny podmokłe: Bagienki

Tereny podmokłe: Bagienki Tereny podmokłe: Bagienki Tereny podmokłe: Bagienki

Ciekawi ludzie

Henryk Firlej Jan III Sobieski Józef Piłsudski Gen. Franciszek Kleeberg Marcin Maciej Borelowski, ps. Lelewel