Herb Gminy Ostrówek

Ciekawi ludzie

Marcin Maciej Borelowski, ps. Lelewel

Ciekawi ludzie: Marcin Maciej Borelowski, ps. Lelewel

Marcin Borelowski urodził się 29 października 1829 r. w Półwsiu Zwierzynieckim koło Krakowa, zmarł 6 września 1863r. Był działaczem społecznym i patriotycznym, pułkownikiem w Powstaniu Styczniowym.

Uczestniczył w wystąpieniach niepodległościowych w Krakowie w latach 1846 i 1848, po upadku wiosny ludów brał udział w działalności konspiracyjnej. Zajmował się organizowaniem policji narodowej i gromadzeniem broni. Był współorganizatorem patriotycznych manifestacji ludności w Warszawie poprzedzających wybuch powstania styczniowego, w czasie powstania został dowódcą oddziałów partyzanckich i naczelnikiem wojennym guberni lubelskiej i podlaskiej. Dnia 1 marca 1863 r. w Leszkowicach nocowała część oddziału płk. „Lelewela” (Marcina Borelowskiego). W maju 1863 r. oddziały powstańcze pojawiły się w Ostrówku. Powstańcy przechodzili przez Ostrówek od 15-17 listopada 1863 r., 24 listopada, 30 listopada 1863 r. oddział mjr. Józefa Ruckiego. Do powstańców przyłączyli się miejscowi mieszkańcy.

„Lelewel” dosłużył się stopnia pułkownika. 24 marca 1863 roku został pobity w bitwie pod Krasnobrodem i w I bitwie pod Chruśliną 30 maja, wygrał 3 września pod Panasówką. 16 kwietnia stoczył bitwę pod Borowymi Młynami. Poległ w bitwie na Sowiej Górze pod Batorzem 6 września 1863 roku.