Herb Gminy Ostrówek

Ciekawi ludzie

Józef Piłsudski

Ciekawi ludzie: Józef Piłsudski

W czasie I Wojny Światowej w walkach o wyzwolenie Ojczyzny uczestniczyły Legiony Marszałka Piłsudskiego, w których pełniło służbę kilku mieszkańców gminy między innymi Władysław Czeladka z Żurawińca-Kolonii. W czasie pobytu Marszałka na terenie gminy Firlej, został on wysłany na zwiady do Tarkawicy, gdzie stały wojska rosyjskie. Po przeprowadzeniu rozeznania i złożeniu meldunku, z którego wynikało, że ze strony nie przyjaciela nie grozi niebezpieczeństwo, Marszałek udał się w kierunku stolicy.

W 10 rocznicę odparcia wojsk sowieckich z okolic Czemiernik, w 1930 r. powołano Komitet Gminny Dziesięciolecia Odparcia Zwycięskiego Rosji Sowieckiej. Uchwała komitetu postanowiono ufundować Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu murowany pomnik. Został postawiony w Leszkowicach obok kościoła, na dzisiejszym skwerku.