Herb Gminy Ostrówek

Ciekawi ludzie

Jan III Sobieski

Ciekawi ludzie: Jan III Sobieski

Był drugim synem Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, późniejszego kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofilii, z domu Daniłowicz, wnuczki hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Urodził się w Olesku koło Kamienia 17 sierpnia 1629 r. Tam też pod opieką matki spędził wraz z rodzeństwem dzieciństwo. W 1640 r. wyjechał razem ze starszym bratem, Markiem do Krakowa, gdzie podjął naukę w słynnym na całą Polskę Kolegium Nowodworskiego, a następnie, trzy lata później, w Akademii Krakowskiej.

Jan III Sobieski stał się spadkobiercą fortuny Sobieskich ponieważ jego brat Marek zginął w bitwie pod Batohem w 1652 r. Od 1680 r. w skład majątku wchodziły także dobra czemiernickie z należącymi do nich wsiami Dębica i Kamienowola.

Jan III Sobieski uczestniczył chyba we wszystkich ważniejszych wojnach w XVII w. Toczył walki z Tatarami, Kozakami, Turkami, Moskwą, Szwedami. Sobieski zasłynął z umiejętności strategicznych, posiadał gruntowne wykształcenie filozoficzne, historyczne i filologiczne, władał językiem francuskim, niemieckim, włoskim, tatarskim, tureckim, oraz łaciną. Jan III Sobieski był i jest nadal kojarzony głównie z wielkimi zwycięstwami oręża polskiego pod Podhajcami, Chocimiem i Wiedniem.

Jan III Sobieski zmarł po długiej chorobie 17 czerwca 1696 r. Został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.