Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje turystyczne ościennych gmin

Gmina Kock

Kock

Miasteczko jest malowniczo położone nad Tyśmienicą na pograniczu Pradoliny Wieprza i Równiny Łukowskiej. Posiada bardzo bogatą i chlubną przeszłość sięgającą swymi początkami prehistorii. Pierwszą stałą osadę na terenie obecnego Kocka datuje się na X wiek. W roku 1417 król Władysław II Jagiełło, wydał przywilej lokacyjny dla Kocka jako wsi dziedzicznej. W 1518 roku miasto zostało własnością hetmana wielkiego koronnego i wojewody sandomierskiego – Mikołaja Firleja z Dąbrowicy. Rodzina Firlejów rządziła Kockiem aż do 2 połowy wieku XVII. Za ich rządów miasteczko stało się znanym ośrodkiem reformacyjnym. Około 1750 roku Kock stał się własnością księżnej Anny Jabłonowskiej z Sapiehów, która przysłużyła się miastu, dokonując jego gruntownej przebudowy, m.in. przez wyznaczenie rynku. Ufundowała ratusz, kościół i pałac wg projektu Szymona Bogumiła Zuga. Usiłowała zaprowadzić różne reformy gospodarcze na swoich włościach, co jednak zakończyło się bankructwem. Po jej śmierci Kock przejęli wierzyciele – bankierzy warszawscy. Znaną postacią społeczności żydowskiej Kocka był cadyk Mendel Morgenstern, twórca tzw. chasydyzmu kockiego (lata 1834–1859). W tym okresie do Kocka schodziły się liczne żydowskie pielgrzymki.


Klasycystyczny pałac księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Klasycystyczny pałac księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej – wybudowany na bazie dawnego pałacu Firlejów. Przebudową zajął się Szymon Bogumił Zug w 1770 roku. Pałac otoczony jest pięknym parkiem geometryczno-krajobrazowym.


Dom Cadyka

Dom Cadyka, zwany również "rabinówką", gdzie mieszkał znany cadyk żydowski – Mendel Morgenstern. Miejsce to jest obecnie odwiedzane przez wycieczki z całego świata.


Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z 1779–82, klasycystyczny, wg. projektu Szymona Bogumiła Zuga.


Cmentarz wojskowy z grobem gen. Franciszka Kleeberga

Cmentarz wojskowy z grobem gen. Franciszka Kleeberga - dowódcy SGO „Polesie”, który zmarł w 1941 w niewoli niemieckiej.