Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje przyrodnicze

Stawy w Dębicy

Stanowią zespół sztucznych stawów w północno-zachodniej części wsi Dębica, w pobliżu Tyśmienicy, na wysokości 139,0-140,0 m n.p.m. Wybudowane w II poł. XIX w. przez Ewarysta Grodzickiego, dziedzica folwarku Dębica. Obecnie stanowią własność Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Lublinie. Powierzchnia łącznie z wodą wynosi 48,86 ha, ogroblowana 3,14 ha. Obok znajduje się 7 głównych stawów: Młyn, Stodolny, Kuźnia, Wilczy Dół, Pastwisko I, Pastwisko II, znajdują się niewielkie stawy tzw. tarliska, planktonarnie, podchowalnie. Hoduje się tu głównie karpir, w mniejszych ilościach liny, karasie, jazie, szczupaki, sandacze.

Staw Kuźnia – nazwa związana z istniejącą w folwarku kuźnią. Powierzchnia wynosi 1,20 ha, głębokość ok. 2 m.

Staw Młyn – nazwa związana z istniejącym w folwarku młynem wodnym. Powierzchnia wynosi 11,5 ha, głębokość 2,5 – 3 m.

Staw Pastwisko I – powstał w miejscu folwarcznego pastwiska. Powierzchnia wynosi 3,90 ha, głębokość 2 m.

Staw Pastwisko II – powstał w miejscu folwarcznego pastwiska. Powierzchnia wynosi 4,50 ha, głębokość 2 m.

Staw Polny – powstał w miejscu pola. Powierzchnia wynosi 1,10 ha, głębokość 1,5 m.

Staw Stodolny - na tym obszarze stały folwarczne stodoły. Powierzchnia wynosi 1,20 ha, głębokość ok.2 m.

Staw Wilczy Dół - pochodzenie nazwy jest niejasne. Powierzchnia wynosi 6,50 ha, głębokość 2,5 m.