Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje przyrodnicze

Rzeka Wieprz

Rzeka II rzędu, prawobrzeżny dopływ środkowej Wisły. Źródła na Roztoczu w miejscowości Wieprzów Tarnawadzki, 5 km na północ od Tomaszowa Lubelskiego na wysokości 273 m n.p.m. Wpływa do Wisły w okolicy Dęblina na wysokości 107 m n.p.m. Długość rzeki wynosi 303 km², w tym na terenie gminy Ostrówek 11 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 10415 km². Średni przepływ wynosi 38,2m³/s, przy ujściu 30,5m³/s. Na odcinku wyżynnym dolina Wieprza o szerokości 300-500 m tworzy przełomy (roztocki, krasnostawski, łęczyński). Główne dopływy z Roztocza: Por, z Wyżyny Lubelskiej: Łabuńska, Wolica, Giełczew, Bystrzyca. Przełomowy 15 kilometrowy odcinek między Łęczna, a ujściem Bystrzycy wchodzi w skład Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Od ujścia Bystrzycy Wieprz wpływa na teren Nizin Środkowopolskich (Wysoczyzna Lubartowska i Pradolina Wieprza, która stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu). Szerokość doliny wynosi ok.3 km, dno jest miejscami zatorfione, występują liczne starorzecza.