Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje przyrodnicze

Rzeka Tyśmienica

Rzeka II rzędu, stanowi największy prawobrzeżny dopływ Wieprza. Wypływa z niewielkiego jeziora Krzczen, wpływa do Wieprza w okolicy miejscowości Białobrzegi. Długość rzeki wynosi 80 km, z czego na terenie gminy Ostrówek 5 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 2688,6 km², średni przepływ 8,57 m³/s. Główne dopływy: Piwonia, Białka, Piskornica. Wody rzeki na terenie gminy zaliczone są do III klasy czystości. Tyśmienica płynie doliną o szerokości 1,5 km, wciętą w poziom wysoczyzny do ok. 30 m. Dno doliny jest podmokłe, rzeka meandruje. W górnej części zlewni występują liczne zagłębienia bezodpływowe typu krasowego.