Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje przyrodnicze

Pradolina Wieprza

Wchodzi w skład makroregionu Niziny Południowo-podlaskiej. Obejmuje dolne odcinki Wieprza i Tyśmienicy. Ma ok. 70 km długości i 4-6 km szerokości, 450 km² powierzchni (lasy zajmują 35,3 % powierzchni, grunty orne 34,8 %, łąki i pastwiska 23,6% , inne 6,3%). Oddziela położoną na południu Wysoczyznę Lubartowską od Wysoczyzny Żelechowskiej na północy. Miąższość najmłodszych osadów w dnie doliny, wykształconych w postaci piasków, torfów o mad nie przekracza 10 m. W Pradolinie Wieprza występują gleby rzeczne, mady piaszczyste i piaski rzeczne, gleby torfowe wytworzone z torfów torfowisk niskich – dolinowych, gleby wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia, gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych. Pradolinę uznano za Obszar Chronionego Krajobrazu.