Przewodnik po systemie gospodarki odpadami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2015

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami. Aktem prawnym, który dokonał „rewolucji” w tej dziedzinie jest znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Zgodnie z powyższą Ustawą, każda gmina zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnym na swoim terenie. Gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zdecydowały, że obowiązki tworzenia i nadzór nad nowym systemem gospodarki odpadami scedują na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. W związku z tym to właśnie Związek Komunalny jest organem, który w głównej mierze odpowiada za tworzenie i funkcjonowanie tego systemu na terenie gmin członkowskich.

W ramach powszechnej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości Związek zapewni zintegrowany system odbioru odpadów komunalnych i segregowanych, którym zostanie objęta każda zamieszkała nieruchomość na terenie Związku. Firma, która odbiera od Państwa odpady, zostaje wyłoniona w drodze przetargu, do jej zadań należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo na terenie Związku funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne 5 dni w tygodniu, w tym także w soboty, do których mieszkańcy będą mogli oddać wszelkie wyprodukowane odpady, łącznie z odpadami problematycznymi (np. elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe). Punkty  mieszczą się w: Lubartowie – ul. Nowodworska 14, (punkt czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00- 18:00) oraz Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich 35  (punkt czynny w czwartki i soboty w godzinach 8:00-16:00).

Objęcie wszystkich mieszkańców powszechną opłatą ma na celu wyeliminowanie problemu wywożenia odpadów do lasów, rowów czy innych miejsc, które nie są do tego przeznaczone.

Obowiązkiem właściciela (użytkownika, posiadacza, zarządcy, zarządu spółdzielni) nieruchomości jest wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór do pobrania zamieszczony został poniżej).

Stawki, na podstawie których należy wyliczyć opłatę przyjęte zostały Uchwałą Nr XII/37/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przedstawiają się następująco:

 • 6,70 zł/osoba/miesiąc – jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje nie więcej niż 5 osób a właściciel oświadczy, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • 5,70 zł/osoba/miesiąc – jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje 6 lub więcej osób a właściciel oświadczy, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • 10 zł/osoba/miesiąc - jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje nie więcej niż 5 osób, a właściciel oświadczy, że nie będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • 9 zł/osoba/miesiąc - jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje więcej niż 5 osób, a właściciel oświadczy, że nie będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Aby poprawnie wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość przez odpowiednią stawkę podaną powyżej.

Wypełnione Deklaracje należy złożyć w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, którego siedziba mieści się w budynku Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 68, w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, lub korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TUTAJ znajdziecie państwo link do deklaracji zamieszczonej na platformie ePUAP.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zasady segregacji

  Zasady segregacji

 • Powiększ zdjęcie Częstotliwość

  Częstotliwość

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:4990