Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Marka Barana

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2024

Podczas III Sesji Rady Gminy Ostrówek, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2024 r. przedstawiono raport o stanie Gminy Ostrówek, czego następstwem było jednogłośne udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Ostrówek.

Po zapoznaniu się z dokumentacją, uchwałą Komisji Rewizyjnej, opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Rada Gminy Ostrówek jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 2023 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrówek.

Jednogłośne udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania jest wyrazem docenienia pracy, jaką władze gminy włożyły w roku 2023 w jej rozwój.

Wójt Gminy Ostrówek Pan Marek Baran podziękował Radnym za zaufanie oraz zapewnił o gotowości do dalszej współpracy, dzięki której możliwa będzie realizacja kolejnych inwestycji i planowanych zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców na terenie naszej gminy. Wyrazy uznania i podziękowania za wykonaną pracę Wójt skierował do Skarbnika Gminy Ostrówek Pani Małgorzaty Karasek, która zabierając głos również podziękowała za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-28
Data publikacji:2024-06-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:217