Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713)  zwołuję  XXI Sesję VIII kadencji  Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 30 listopada 2020 roku na godz. 900. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2021 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ostrówek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu  współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Ostrówek na lata 2021-2025.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 12. Informacja Wójta Gminy Ostrówek oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek o składanych oświadczeniach majątkowych.
 13. Wypracowanie stanowiska w sprawie złożonych wniosków przez radnego Wojciecha Borka dot. zdalnego prowadzenia obrad sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-20
Data publikacji:2020-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:329