Gmina Ostrówek

Referaty i telefony

 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Kontakt
 
Kierownictwo  
 Tomasz Piecak Wójt 24 81 856 27 37
 Beata Wójcik  Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 25 81 856 27 82
 Małgorzata Karasek  Skarbnik, Kierownik Referatu
ds. Finansów
18 81 856 20 12
81 856 27 32
 
Referat ds. Finansów
Agata Jankowska-Bojczuk Stanowisko ds. księgowości budżetowej 17 81 856 27 81

Barbara Baran

Stanowisko ds. rozliczeń 17 81 856 27 81

Elżbieta Guz

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
i wymiaru podatku
22 81 856 27 34

Blanka Kasprowicz-Baran

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku 22 81 856 27 34

Magdalena Kirylak

Stanowisko ds. rozliczeń 1  81 856 27 35
Marzena Bober Główny księgowy ds. oświaty 1   81 856 27 35

Katarzyna Mioduchowska

Pomoc administracyjna 1   81 856 27 35
 
  Samodzielne stanowiska
Justyna Budzyńska Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2 81 856 20 26
Małgorzata Romańczuk Stanowisko ds. dowodów osobistych
i działalności gospodarczej
2 81 856 20 26
Piotr Siwek Stanowisko ds. wojska, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Pełnomocnik ds. ochrony  informacji niejawnych 21 81 856 27 87
Olga Rybak Stanowisko ds. ochrony danych osobowych  26 tel./fax 81 856 20 02
 sekretariat@ostrowek.pl 
 
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Włodzimierz Kołton Kierownik Referatu  19 81 856 27 39
Magda Szumiec Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 27 81 856 27 80
Piotr Praczyk Stanowisko ds. infrastruktury i inwestycji gminnych  27 81 856 27 80
Marek Kostecki Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
i mienia komunalnego
20 81 856 27 33
Marta Janczara
wz. Ewelina Świeć
Stanowisko ds. gospodarki gruntami
i planowania przestrzennego
20 81 856 27 33
 
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Michał Pogoda Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego 28 81 856 27 83
Danuta Banaś Stanowisko ds. samorządu terytorialnego 28 81 856 27 83
Olga Nogal Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych 29 81 856 27 86
Ilona Mączka

Stanowisko ds. oświaty

29 81 856 27 86
Klaudia Mikołajczyk-Cholewa

Stażystka

26 81 856 20 02
 
Referat ds. Gospodarczych
Piotr Siwek Kierownik Referatu 21 81 856 27 87

Henryk Gadzała
Mirosław Banaś

Konserwator oczyszczalni ścieków    

Rafał Kubicki
Józef Nogal
Jerzy Ligęza

Konserwator urządzeń wodociągowych    

Małgorzata Słowińska

Sprzątaczka    

Marek Cieniuch

Kierowca autobusu    

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-02
Data publikacji:2015-06-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22733