Inwestycje zakończone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Małgorzata Karasek

Artykuły

Przejdź do - Przebudowa drogi w Dębicy-Kolonii

Przebudowa drogi w Dębicy-Kolonii

W grudniu 2016 r. została wykonana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103335L w miejscowości Dębica-Kolonia o łącznej długości 995 metrów. Na przebudowanym odcinku drogi ułożono nawierzchnię asfaltową, wykonano pobocza utwardzone z kruszywa i zjazdy do gospodarstw, ustawiono oznakowanie pionowe. Całkowita wartość inwestycji to 207.553,51 zł.

Przejdź do - Ławostoły

Ławostoły

Od grudnia b.r. mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nowych ławostołów, które zostały ustawione w miejscowościach Jeleń i Cegielnia w miejscach ogólnodostępnych. Umożliwią one integrację mieszkańców oraz stworzą miejsce odpoczynku. Budowa ławostołów została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej o: Ławostoły
Przejdź do - Zakup motopompy dla OSP Ostrówek

Zakup motopompy dla OSP Ostrówek

Jednostka OSP Ostrówek otrzymała motopompę o wartości 29.200,00 zł, która została sfinansowana ze środków: WFOŚIGW w Lublinie w wysokości 10.000,00 zł, ZOSP RP w wysokości 10.000,00 zł, UG Ostrówek w wysokości 9.200,00 zł. Motopompa Tohatsu M16/8 MODEL VC82AS posiada nowoczesne rozwiązania techniczne, co zwiększa do maksimum jej operatywność pożarniczą oraz bezpieczeństwo użytkowania. 

Czytaj więcej o: Zakup motopompy dla OSP Ostrówek

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku

W 2015 roku został przeniesiony Ośrodek Pomocy Społecznej z Ośrodka Zdrowia do budynku Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ostrówku. Ośrodek zajmuje cztery pomieszczenia biurowe powierzchni 61 m2. Pomieszczenia zostały wyremontowane i doposażone w nowy sprzęt i meble biurowe.

Przejdź do - Usuwanie azbestu w Gminie Ostrówek

Usuwanie azbestu w Gminie Ostrówek

Na terenie gminy Ostrówek w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, mieszkańcy bezpłatnie mogą usunąć azbest ze swoich posesji. Projekt jest dofinansowany ze szwajcarskiego programu współpracy. Obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 

Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu w Gminie Ostrówek
Przejdź do - Remont drogi na „Słonecznym wzgórzu” w Ostrówku-Kolonii

Remont drogi na „Słonecznym wzgórzu” w Ostrówku-Kolonii

Prace remontowe polegały na wytyczeniu granic działki przeznaczonej pod drogę oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego na odcinku drogi 200 m. Wartość wykonanych prac to 27.494,30 zł.

Przejdź do - Włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej w miejscowości Leszkowice

Włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej w miejscowości Leszkowice

Zadanie wykonane w październiku 2015 r. polegało na wykonaniu zjazdu z drogi powiatowej nr 1253L poprzez umieszczenie przepustu o średnicy 500 mm na podbudowie oraz geodezyjnym wytyczeniu i wyrównaniu działki nr 266. Koszt wykonanych prac to 6.196,00 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Karasek
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Karasek
Liczba odwiedzin:14124