Inwestycje zakończone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Małgorzata Karasek

Artykuły

Dofinansowanie pokrycia dachowego dla mieszkańców gminy o najniższym dochodzie

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w roku 2016 realizował zadanie polegające na dofinansowaniu pokrycia dachowego dla mieszkańców o najniższym dochodzie oraz rodzin będących w ciężkiej sytuacji życiowej. Do projektu z gminy Ostrówek zakwalifikowały się 24 wnioski. Właściciele budynków otrzymali nową blachę oraz elementy wykończenia dachu, a ZGKL zapewnił bezpłatny demontaż i odbiór azbestu.

Przejdź do - Modernizacja Placu przy Ośrodku Zdrowia w Ostrówku-Kolonii

Modernizacja Placu przy Ośrodku Zdrowia w Ostrówku-Kolonii

W kwietniu 2016 roku przy Ośrodku Zdrowia w Ostrówku dokonano wymiany istniejącego utwardzenia placu „trylinki” na kostkę brukową. Wykonano również nowy klomb i nasadzone zostały nowe krzewy. Łączna powierzchnia utwardzonego placu to 282 m2. Koszt wykonania przedsięwzięcia to 20.000,00 złotych. Środki na wykonanie zadania pochodziły z funduszu sołeckiego miejscowości: Antoniówka, Cegielnia, Ostrówek-Kolonia, Żurawiniec-Kolonia oraz od Pana Andrzeja i Michała Mazura.

Przejdź do - Remont Szkoły Podstawowej w Ostrówku

Remont Szkoły Podstawowej w Ostrówku

Zakres inwestycji obejmował: remont głównej kondygnacji, wymianę podłogi na korytarzu górnym, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę oświetlenia z żarowego na jarzeniowe, wymianę części grzejników. Na zewnątrz budynku wykonano naprawę obróbek blacharskich na części dachu oraz naprawę glifu i części elewacji. Koszt inwestycji to 87.847,25 zł.

Przejdź do - PSZOK w Luszawie

PSZOK w Luszawie

Obiekty budowlane znajdujące się na gminny plac po byłym SKR w Luszawie zostały dostosowane do potrzeb organizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W PSZOK-u przyjmowane są następujące grupy odpadów: opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady wielogabarytowe, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte bateria i akumulatory, drewno i wiele innych. Inwestycja w całości finansowana ze środków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie.

Modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Leszkowicach

W 2016 roku przeprowadzono modernizację Stacji Ujęcia Wody w Leszkowicach. Celem modernizacji było usprawnienie procesu usuwania jonu amonowego z wody uzdatnionej. Zamontowano dwa filtry drugiego stopnia, nową sprężarkę powietrza, dmuchawę boczno-kanałową do płukania filtrów, usprawniono układ  napowietrzania wody oraz wymieniono zawory odpowietrzające. Całkowity koszt modernizacji to 64.333,92 zł.

Przejdź do - Modernizacja drogi gminnej w Ostrówku

Modernizacja drogi gminnej w Ostrówku

W sierpniu 2016 r. została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej nr 103340L w miejscowości Ostrówek o łącznej długości 995 metrów. Modernizacja drogi gminnej obejmowała wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego, warstwy asfaltowej o szerokości 3,5 m na jezdni i 5 m na mijankach, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa i zjazdów do gospodarstw, ustawieniu oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Łączna kwota inwestycji 184.302,29 zł.
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to 30.000,00 zł.

Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

7 grudnia 2016 roku został otwarty Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Zakład został wybudowany dzięki funduszom ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz samorządów zrzeszonych w Związku w tym gminy Ostrówek. Inwestycja została zrealizowana przez firmę Instal Warszawa S.A. za kwotę 48,8 mln złotych.

Przejdź do - Budowa chodnika w Tarkawicy

Budowa chodnika w Tarkawicy

Inwestycja polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1255L o łącznej długości 850 m została zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 280 tys. złotych z czego 50% wartości inwestycji dofinansowała Gmina Ostrówek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Karasek
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Karasek
Liczba odwiedzin:16882