Informacja o jakości wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ujęcie wody w Leszkowicach

20 listopada 2015

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie z dnia 10 listopada 2015 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Leszkowicach.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przedłużył do 30 marca 2016 r. termin przewidziany do zapewnienia przez Gminę Ostrówek dostarczania z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę spełniającą wymagania przepisów w zakresie zawartości amonowego jonu.

Ujęcie wody w Dębicy

14 sierpnia 2015

Zgodnie z pismem ONS-HK.721/63/14  z dnia 11 lipca 2014 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dębicy jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia objęte monitoringiem wymagania określone w załącznikach nr 1 – 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, z poźn. zm.).

Ujęcie wody w Ostrówku-Kolonii

14 sierpnia 2015

Zgodnie z decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie z dnia 11 sierpnia 2015 r. stwierdzono warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrówku-Kolonii.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie uznał, iż maksymalna zawartość manganu w wodzie z wodociągu w Ostrówku-Kolonii w ilości 100µg/l, maksymalna zawartość żelaza w wodzie z wodociągu w Ostrówku-Kolonii w ilości 600µg/l oraz maksymalna mętność wody z wodociągu w Ostrówku-Kolonii 2NTU w okresie warunkowego dopuszczenia tej wody do spożycia w okresie do 31 grudnia 2015 r. nie będzie miała istotnego wpływu na zdrowie osób korzystającego z przedmiotowego wodociągu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:11120