Gmina Ostrówek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek w 2016 roku

5 stycznia 2016

Informujemy, że od stycznia 2016 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów, zamieszczony poniżej wraz z informacjami o sposobie segregacji odpadów.

Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Ostrówek o wystawianie przed posesje koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami w dniach odbioru określonych w harmonogramie przed godziną 7 rano.

Od stycznia uległ zmianom system potwierdzenia segregacji odpadów kodem naklejanym na worek. Naklejki z kodem należy nakleić tylko na pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

Jednocześnie przypominamy że odpady typu: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, plastik, odpady zielone, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowane leki i chemikalia), gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkty  mieszczą się w:

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości zapraszamy do Urzędu Gminy Ostrówek, pok. nr 27, tel. 81 8562780.

Autor: Marta Janczara

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku

    Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku

  • Powiększ zdjęcie Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku

    Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku

  • Powiększ zdjęcie Informacja dot. odbioru odpadów w 2016 roku

    Informacja dot. odbioru odpadów w 2016 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Marta Janczara
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:4758