Gmina Ostrówek

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

12 lutego 2021

Celem projektu jest przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 489 m z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową w ramach zadania ,, Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492”. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 12.11.2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został określony na 31.07.2021 r.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorządowych.
Dofinansowanie: 97 012,00 zł; Całkowita Wartość Inwestycji 194 024,37 zł

W ramach przebudowy drogi gminnej zostaną wykonane następujące roboty: - roboty przygotowawcze i pomiarowe; - wykonanie profilowania istniejącej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego; - wykonanie warstwy wyrównawczej o wymaganej minimalnej gr. 5 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie; - wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni z nawierzchni bitum. AC 11 S 50/70 KR1-2 grubość 5 cm; - profilowanie koryta na poboczach; - wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 15 cm; - wykonanie koryta na zjazdach na głębokość 35 cm; - wykonanie koryta pod chodniki na głębokość 25 cm; - wykonanie podbudowy z gruntocementu 5 MPa gr. 15 cm; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; - wykonanie na zjazdach warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm; - wykonanie na zjazdach nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z MMA gr. 5 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 KR 1-2; - roboty wykończeniowe, plantowanie i oznakowanie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

    Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

    Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-12
Data publikacji:2021-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:247