Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Ostrzeżenie%20meteorologiczne%20-%20Przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne - Przymrozki

27 kwietnia 2021

Ważność: od godz. 14:17 dnia 26.04.2021 do godz. 08:00 dnia 28.04.2021
Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie lokalnie do około -6°C; w nocy z wtorku na środę spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie lokalnie do około -4°C. Temperatura maksymalna w dzień od 7°C do 10°C.
Prawdopodobieństwo: 80%

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne - Przymrozki
Powiększ zdjęcie eWniosekPlus

Zamiejscowa pomoc techniczna przy wypełnianiu eWnioskuPlus

27 kwietnia 2021
Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z procedurą, mogą skorzystać z zamiejscowej pomocy technicznej dla Rolników prowadzonej przez Biuro Powiatowe ARiMR w Lubartowie w dniu 18 maja 2021 r., w godz. 8.30-14.30 w Urzędzie Gminy Ostrówek.
Czytaj więcej o: Zamiejscowa pomoc techniczna przy wypełnianiu eWnioskuPlus
Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego

26 kwietnia 2021

Starosta Lubartowski informuje o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów ewidencyjnych: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica Kolonia, Dębica Wieś, Jeleń, Kamienowola, Luszawa, Leszkowice, Las Wsi Luszawa, Ostrówek Kolonia, Ostrówek Wieś, Tyniec, Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia, Zawada, wchodzących w skład  jednostki ewidencyjnej 060811_2 Ostrówek.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego
Powiększ zdjęcie Zawiadomienie

Zawiadomienie

23 kwietnia 2021

Pracownia Urządzania Lasu „AGMAR" w Garwolinie zawiadamia, że na podstawie Umowy Nr. ZPB.272.6.2021 z dnia 18.02.2021 roku, zawartej z POWIATEM LUBARTOWSKIM, reprezentowanym przez Ewę Zybałę - Starostę Lubartowskiego, przystąpiła do wykonywania prac terenowych związanych ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Ostrówek w obrębach: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Dębica-Kolonia, Kamienowola, Luszawa, Las wsi Luszawa, Ostrówek-Kolonia, Tyniec, Zawada.

Prosimy o powiadomienie sołtysów wsi. Prosimy właścicieli o ewentualną pomoc taksatorom przy lokalizacji działek. Po zakończeniu prac projekty uproszczonych planów urządzenia lasu wyłożone będą w Urzędzie Gminy do publicznego wglądu na okres 60 dni i każdy właściciel będzie mógł wnieść swoje uwagi.

Przewidywany termin wyłożenia - od: 02.08.2021 r.

Prosimy o powyższym fakcie powiadomić właścicieli lasów. / Ustawa z 28 września 1991 roku o lasach, tekst jednolity z 25 sierpnia 2014 roku, Dz. U. z 2014 poz. 1153.z póź.zm. /

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Powiększ zdjęcie Ogólnopolski%20konkurs%20

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycja

22 kwietnia 2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Czytaj więcej o: Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycja
Powiększ zdjęcie Logo%20ARiMR

Komunikat ARiMR w Lubartowie

22 kwietnia 2021

Ważne! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Lubartowie przypomina, że Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Od roku 2021 nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości wnioskowania za pomocą Oświadczeń o braku zmian.

Czytaj więcej o: Komunikat ARiMR w Lubartowie
Powiększ zdjęcie Wiosenna%20akcja%20szczepień%20lisów%20przeciwko%20wściekliźnie%202021

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2021

21 kwietnia 2021
  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  • Nie wolno dotykać szczepionki!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl .

Czytaj więcej o: Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2021