Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu  działań w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będących równocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w określonym  terminie.

Kliknij na link poniżej:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-31
Data publikacji:2015-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:3257