Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Zawiadomienie

Zawiadomienie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 30 września 2021 roku na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6JhRzw7KjNc

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253L w miejscowości Kamienowola”.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1537L w miejscowości Antoniówka”– ulepszenie nawierzchni.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostrówek na lata 2022-2025.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrówek.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Ostrówek
/-/ Kajetan Sidor

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-23
Data publikacji:2021-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:206