Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ODBIÓR ODPADÓW 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że na chwilę obecną odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem. Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku oraz w lokalnej prasie.

Jednocześnie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat drogą elektroniczną na indywidualne numery kont, które widnieją na corocznej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanej Państwu wraz z harmonogramem. Nieuiszczanie opłaty w terminie może narazić Państwa na dodatkowe koszty związane z otrzymaniem upomnienia.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH WSTRZYMANIEM LUB ZNACZNYM OGRANICZENIEM ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Jedynie złożenie stosownej deklaracji będzie podstawą do nienaliczania opłaty lub jej zmniejszenia. Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez Związek.

Związek nie ma niestety możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia mieszkańców została w Biurze Związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje uzyskać można w Biurze Związku telefonicznie (tel. 81 854 36 15 lub 81 854 21 72) lub mailowo zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 

 

GODZINY OTWARCIA KASY W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

Informujemy, że wpłaty w kasie w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
przyjmowane są w formie gotówkowej oraz za pomocą kart płatniczych.

PONIEDZIAŁEK     8.30 – 14.00
WTOREK                8.30 – 14.00
ŚRODA                  NIECZYNNA
CZWARTEK           8.30 – 14.00
PIĄTEK                  8.30 – 14.00

 W ŚRODY KASA NIECZYNNA

 

 

 HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Pobierz harmonogram wywozu odpadów, plik w załączniku poniżej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 • Powiększ zdjęcie HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

  HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 • Powiększ zdjęcie HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-25
Data publikacji:2015-06-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:23802