Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek na rok 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek  na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 lutego 2016 r.  w  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2016 roku. Podstawą Programu jest ustawa z 13 września 1996r. "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", która w art. 3 określa obowiązkowe zadania własne gminy, w tym zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r "o ochronie zwierząt".

Program przedstawia zadania Gminy w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. do pobrania Program 2016 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-29
Data publikacji:2016-02-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Janczara
Liczba odwiedzin:1963