Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2021

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że z dniem 12 lutego 2021 r. weszło w życie (z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5 – wejście w życie 11 marca 2021 r.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 267), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany polegające m.in. na:
 - wydłużeniu terminu obowiązywania niektórych ograniczeń ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.) – z 14 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.,
 - uchyleniu zakazu dotyczącego działalności polegającej na prowadzeniu basenów,
 - uchyleniu zakazu prowadzenia działalności związanej z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo m.in. w kinach, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa – do dnia 28 lutego 2021 r.,
 - odblokowaniu możliwości funkcjonowania kasyn oraz obiektów działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa – do dnia 28 lutego 2021 r.,
 - dopuszczeniu możliwości prowadzenia usług hotelarskich, z zachowaniem ograniczeń określonych przepisami prawa oraz odpowiedniego reżimu sanitarnego – do dnia 28 lutego 2021 r.,
 - częściowym dopuszczeniu możliwości prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (bez udziału publiczności), m.in. w przypadku kortów tenisowych, obiektów sportowych na otwartym powietrzu, stoków narciarskich przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa – do dnia 28 lutego 2021 r.,
 - od dnia 11 marca 2021 r. możliwe będzie leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa oraz świadczenie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych – przy zachowaniu wymogów i ograniczeń określonych w obowiązujących przepisach.

Minister Zdrowia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie podmiotowej BIP zobligowany jest do podawania do publicznej wiadomości informacji o dacie rozpoczęcia szczepienia osób wchodzących w skład poszczególnych grup ujętych w rozporządzeniu.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Lech Sprawka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja Wojewody Lubelskiego

    Informacja Wojewody Lubelskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-16
Data publikacji:2021-02-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:53