Harmonogram posiedzeń Komisji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2020

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 26.11.2020 r. godz. 900

2. Komisja Rewizyjna – 26.11.2020 r. godz. 1100

3. Komisja Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa – 26.11. 2020 r. godz. 1100

Tematyka posiedzeń:

Analiza projektów uchwał:

1)    w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
2)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ostrówek.
3)    w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
4)    w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
5)    w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Ostrówek na lata 2021-2025. 
6)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-20
Data publikacji:2020-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:247