PSR 2020 - ŚCIĄGA DLA ROLNIKA (jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2020

Powszechny Spis Rolny nadal trwa, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.

Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl

Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według załączonej tabelki.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – ŚCIĄGA DLA ROLNIKA (jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu)

  • Numer gospodarstwa rolnego, znajduje się w lewym górnym rogu listu Prezesa GUS, który był wysłany do rolników.
  • PESEL

Powierzchnie (w hektarach i arach) gruntów według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
- Użytków rolnych ogółem (w dobrej kulturze i pozostałych)
w tym: zasiewów (w gruncie czy pod osłonami)
- łąk trwałych
- pastwisk trwałych
- sadów i innych upraw trwałych (szkółek drzewi krzewów owocowych lub ozdobnych)
- ogrodów przydomowych (bez trawników i ogrodów ozdobnych)
- gruntów ugorowanych
– Lasów i gruntów leśnych z plantacjami o krótkiej rotacji
– Pozostałych gruntów (pod zabudowaniami, podwórzami, wodami itp.)
– Grzybów jadalnych (w m2)

Zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie w dniu 1 czerwca 2020 r.– bydło w podziale na grupy wiekowo-użytkowe
– byczki w wieku poniżej 1 roku
- jałówki w wieku poniżej 1 roku
- byczki i jałówki w wieku od 1 do 2 lat
- samce w wieku 2 lata i więcej
- jałówki w wieku 2 lata i więcej
- krowy mleczne i krowy pozostałe

– świnie w podziale na grupy wagowo-użytkowe
prosięta o wadze do 20 kg
- warchlaki od 20-50 kg
- knury rozpłodowe
- lochy prośne
- lochy pozostałe
- tuczniki

– pozostałe zwierzęta
- owce w podziale na grupy użytkowe (również te, które przebywały na redykach)
- kozy w podziale na grupy użytkowe
- drób (w podziale na gatunki, tj. brojlery kurze, nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych, indyki, kaczki, gęsi, drób pozostały)
- konie
- króliki
- zwierzęta futerkowe pozostałe
- pnie pszczele (bez względu na to, gdzie się znajdowały w dniu 1 czerwca 2020 r.)
- pozostałe zwierzęta, wcześniej niewymienione (np. jelenie, sarny, lamy, alpaki)

– ryby hodowlane
- powierzchnia stawów, objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb
gatunki ryb

Zużycie nawozów (od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.)
- mineralnych (dt)
- wapniowych (dt)
- obornik (dt)
- pomiot ptasi (dt)
- gnojówka (m3)
- gnojowica (m3)
- powierzchnia nawożona tymi nawozami

Ochrona roślin
– Liczba zabiegów środkami ochrony roślin w okresie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. zastosowanych na powierzchnię upraw i magazynów

Budynki gospodarskie
– Liczba i powierzchnia w m2 specjalistycznych budynków inwentarskich (obory, chlewnie, kurniki)
– Pozostałe budynki (w szt. i tonach - silosy zbożowe, paszowe, sortownie, przechowalnie, chłodnie, kopce ziemne, w szt. i m3 -stodoły i silosy na kiszonki)

Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
– Liczba ciągników i ładowarek teleskopowych
– Liczba kombajnów zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych, do zbioru owoców, silosokombajnów, siewników, kosiarek, rozrzutników obornika, agregatów uprawowych, opryskiwaczy polowych, sadowniczych, rozsiewaczy nawozów, sadzarek do ziemniaków, ładowaczy ciągnikowych, kopaczek do ziemniaków, pras zbierających, przyczep zbierających, robotów udojowych, urządzeń wykorzystujących sygnał GPS, wozów asenizacyjnych

Aktywność ekonomiczna (osoby pracujące w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.)
– Użytkownik, rodzina użytkownika, pracownicy najemni stali - etat
– Pracownicy najemni dorywczy, kontraktowi, pomoc sąsiedzka – liczba dniówek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-17
Data publikacji:2020-11-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:132