Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2020

Wójta Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż równiarki drogowej samojezdnej DZ31-1, stanowiącej własność Gminy Ostrówek.

Równiarkę można oglądać: w dniach od 30 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  Gminą Ostrówek (81) 856 27 33.  Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, pokój nr 20 lub telefonicznie (81) 856 27 33.

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek
Tel/fax (81) 856-20-02, e-mail: sekretariat@ostrowek.pl

 1. Przedmiot sprzedaży:

Równiarka drogowa samojezdna DZ31-1

 • Typ/model silnika - A01M wysokoprężny 6- cylindrowy;
 • Pojemność silnika - 6920 ccm;
 • Moc silnika - 130 KM
 • Rok produkcji - 1985;
 • Skrzynia biegów - sześciostopniowa – mechaniczna;
 • Opony rozmiar - 14.00x20;
 • Wymiary dł./szer. - 9260/2250 mm;
 • Pług przedni - 2600mm;
 • Lemiesz - 3700 mm;
 • Pług śnieżny - typu motyl;
 • Masa konstrukcyjna - 11800 kg.;
 • Masa eksploatacyjna - 12400
 • Właściciel - Gmina Ostrówek, 21-102 Ostrówek
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

     Równiarkę można oglądać: w dniach od 30 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. 21-102 Ostrówek, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  Gminą Ostrówek (81) 856 27 33

     Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, pokój nr 20 lub telefonicznie (81) 856 27 33.

 1. Miejsce i termin przetargu:

    Przetarg odbędzie się dnia 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek.

 1. Warunki przetargu:

    Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 708,00 zł (słownie: siedemset osiem zł) tj. 10 % ceny wywoławczej na konto Gminy Ostrówek – BS Radzyń Podlaski o. Ostrówek nr 74 8046 1038 2008 0700 0837 0006  do dnia 26 sierpnia 2020 r.

     Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w wyżej podanym terminie.

 1. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi:7 080,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt zł).
 2. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 3. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy tylko zostanie złożona kolejna z wyższą ceną.
 4. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zwrócone zostanie w terminie trzech dni po zakończeniu (rozstrzygnięciu) przetargu.
 7. Wadium wpłacone przez nabywcę nie jest zwracane - zostanie zaliczone w poczet ceny.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia zawartą w umowie sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji.
 10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny nabycia.
 11. Biorący udział w aukcji składa oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 12. Regulamin sprzedaży samochodu pożarniczego jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

  Ogłoszenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-31
Data publikacji:2020-07-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:32