Dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2020

W 3 grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dla rodziców i samorządu oznacza to nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu i nowe umowy. Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy zobowiązane są do indywidualnego obliczania kosztu transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Jedną z podstaw do obliczania kosztów dojazdu stanowi średnia cena jednostki paliwa w gminie, którą na każdy rok szkolny określi rada gminy.

W gminie Ostrówek stosowna uchwała podjęta została przez Radę Gminy Ostrówek  /Uchwała Nr XVII/94/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrówek na rok szkolny 2020/2021. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, przyjęto w gminie Ostrówek średnie ceny paliw oleju napędowego (4,26 za litr), benzyny 95 (4,35 za litr), gaz LPG (1,99 za litr). Określona kwota jednego litra paliwa znajdzie zastosowanie przy zawieraniu umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko.

  • Obliczenie kwoty zwrotu:
    koszt = (a-b) *c * d/100

gdzie:
a -liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b -liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c -średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

d -średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka- do pobrania :
  2. Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia.
  3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym /przedszkolu/szkole/ośrodku lub jeśli nie posiada skierowania - zaświadczenie potwierdzające przyjęcie /uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka.
  4. Ksero dowodu rejestracyjnego samochodu.
  5. Prawo jazdy (do wglądu).
Autor: Ilona Mączka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-31
Data publikacji:2020-07-31
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Mączka
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:98