Absolutorium dla Wójta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2020

Podczas XVII sesji Rady Gminy Ostrówek, która odbyła się w dniu 8 lipca 2020 r. Pan Tomasz Piecak Wójt Gminy Ostrówek otrzymał od radnych gminy absolutorium.

Po przedstawieniu raportu o stanie Gminy, debacie nad raportem oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły radni podęli uchwałę udzielającą Wójtowi Gminy Ostrówek absolutorium.

Uchwała podjęta została większością głosów. Na 15 radnych w obradach uczestniczyło 14 radnych, 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosu i jeden był przeciwny. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowego działania finansowego organu wykonawczego. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta są również pozytywne opinie komisji stałych Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.   

Pan Tomasz Piecak Wójt Gminy Ostrówek podziękował  radnym, sołtysom, jednostkom organizacyjnym oraz wszystkim pracownikom Urzędu za dotychczasową współpracę, bowiem, jak podkreślił prawidłowe wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Dowodem wyrażonej wdzięczności były wręczone kwiaty na ręce Pani Skarbnik - Dorocie Denka oraz Pani Sekretarz – Beacie Wójcik.  

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

 • Powiększ zdjęcie Absolutorium dla Wójta

  Absolutorium dla Wójta

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-17
Data publikacji:2020-07-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:240